Advocaat utrecht

Bent u het slachtoffer van een ongeval met verwijtbaar letselschade? Schakel dan snel onze letselschade advocaten in Utrecht in. Letselschade is vervelend en kan ook betekenen dat u niet meer of in beperkte mate uw beroep kunt uitoefenen. Is de letselschade ontstaan door verwijtbare omstandigheden dan kunt u daarvoor letselschade compensatie krijgen van de veroorzaker danwel de organisatie die verantwoordelijkheid draagt over de acties van de veroorzaker. Denk daarbij aan de gevolgen van een auto ongeluk danwel een medische misser. Ze komen geregeld voor en u staat dan ook in uw recht. Letselschade kan materieel of immaterieel zijn mogelijk met lichamelijke of geestelijk letsel. Denkt u dan ook dat u recht heeft op letselschade of smartengeld kom dan bij ons langs en onze letselschade advocaten Utrecht behandelen uw case.

Verwijtbare letselschade

U wordt van achteren aangereden door een onoplettende automobilist, bij u is een verkeerde diagnose vastgesteld en zonder twijfel heeft u dus de verkeerde behandeling ontvangen, enzovoorts. Uit dergelijke omstandigheden heeft u letsel gekregen welke mogelijk blijvend letsel is. Daardoor kunt u niet of in mindere mate uw oude beroep uitoefenen. Dit is duidelijk een ernstige mate van schade dat bij verwijtbaar letselschade zondermeer leidt tot letselschade vergoeding. Aantasting door letselschade van inkomen is namelijk binnen het letselschaderecht een zeer ingrijpende fenomeen waar dan ook een niet geringe smartengeld vergoeding tegenover staat. Schakel dan ook letselschade advocaten Utrecht in.

Letselschade voorbeelden

Uit onze juridische letselschade ervaring weten onze juristen Utrecht dan ook wat uw kansen zijn in het verkrijgen van een letselschade vergoeding. Naarmate de impact op je gewone leven door letsel groter is, neemt de kans tot een hogere letselschade vergoeding dan ook snel toe.

  • Uw werkgever heeft niet de ARBO regels toegepast en mede daardoor komt het tot een ongeval;
  • Onvoldoende pols ondersteuning is gegeven aan uw pols waardoor u computerwerk niet effectief meer kunt uitvoeren;
  • U heeft door een verkeerde medische beoordeling de verkeerde en mogelijk averechts werkende behandeling gekregen;
  • U heeft een onjuiste medische ingreep ondergaan;
  • Door het gebruik van een gebrekkig product heeft u letselschade opgelopen;
  • Sportletsel;
  • Letselschade door overheidsoptreden;
  • Andere ongevallen waarbij letselschade is ontstaan.

Beroepsomstandigheden

De werkgever dient er voor te zorgen dat veiligheid voor werknemers bij de uitvoering van de arbeid voorop staat. Daartoe zijn onder andere ARBO regels opgesteld waaraan de werkgever zich dan ook dient te houden. Zijn veiligheidsmaatregelen dan ook niet goed ge´mplementeerd waardoor de werknemer gevaar loopt, dient de werkgever ook bij optredend letselschade smartengeld te vergoeden. Heeft u dan ook letselschade en u weet niet zeker of u in aanmerking komt voor letselschade vergoeding, schakel daartoe dan een letselschade advocaat Utrecht in. Onze ervaren letselschade specialisten staan bij elk type letselschade voor u klaar.

Medische missers

Ongevallen komen overal voor, zo ook binnen de gezondheidszorg. Verkeerde medicatie en onjuist uitgevoerde danwel compleet verkeerde medische ingrepen kunnen als resultaat hebben dat u uw dagelijkse werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren. Daarmee derft u dus inkomen juist wegens de medische ingreep. Medische missers komen veelvuldig voor echter worden tussen de patient en de instelling stilletjes afgehandeld middels een regeling in deze. Toch wilt u voldoende juridische bijstand hebben om het maximale in uw omstandigheden eruit te halen. Schakel dan ook een letselschade advocaten Utrecht in.