Disclaimer advocaatvoorletselschade.nl

versie 14 maart 2011

De redactie van advocaatvoorletselschade.nl heeft alle juridische informatie op deze website zorgvuldig geselecteerd en geanalyseerd. Onze redacteuren hebben getracht alle relevante informatie zo helder mogelijk voor u, de website bezoeker, te presenteren. De redactie doet haar best de inhoud op deze website zo actueel mogelijk te houden. Wij kunnen dat echter niet garanderen. alle informatie inclusief alle teksten met juridische voorbeelden, behoren tot het intellectueel eigendom van de eigenaren en de rechthebbende(n) van de website www.advocaatvoorletselschade.nl. het kopiŽren en publiceren van de inhoud van deze website is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming. In veel gevallen zullen wij deze schriftelijke toestemming verlenen, vraagt deze toestemming dus gerust aan!

Individueel juridisch advies

De aangeboden teksten kunnen op geen enkele wijze dienen als vervanging voor een individueel advies gesprek. Op deze site kunnen we slechts algemene richtlijnen geven en beschrijven. Elke individuele situatie kan afwijken van algemene wet- en regelgeving. Deze teksten zijn puur bedoeld om inzichtelijk te maken op welke wijze onze advocaten u van dienst kunnen zijn.

Letselschade vergoeding

Op deze website proberen onze advocaten aan de hand van voorbeelden uit te leggen hoe letselschade vergoedingen en letselschade uitkeringen worden vastgesteld of berekend. De lezer mag hieruit niet concluderen dat dit op zijn of haar individuele zaak ook van toepassing is. Het is beslist noodzakelijk dat onze letselschade advocaten samen met een letselschade expert uw persoonlijke situatie analyseren.

Copyright letselschade materiaal

Alle gebruikte materialen zoals juridische teksten, afbeeldingen en voorbeeld contracten en voorbeeld overeenkomsten, blijven een intellectueel eigendom van advocaat voor letselschade.