Hulp bij smartengeld krijgen nodig?

Waarom hulp van een letselschade-advocaat bij smartengeld?

De Juiste hulp bij smartengeld is erg belangrijk voor een goede afwikkeling. Daarnaast zorgt hulp bij het eisen van smartengeld, tevens voor minder stress en rust in een toch al zoín aangrijpende periode van uw leven. In veel gevallen is smartengeld, niet het eerste waar u aan denkt na een ingrijpende gebeurtenis.

Meestal zullen familieleden en goede vrienden u attenderen op een mogelijkheid tot schadevergoeding. In veel gevallen zullen deze naaste vrienden en familieleden een en ander voor u regelen, zoals het maken van afspraken en het uitzoeken van een goede letselschade advocaat. Dit is goed en laat u hier gerust bij ondersteunen. Vooral bij zwaar lichamelijk letsel of psychische schade zult u niet als eerste aan geld denken.

Het is echter van groot belang dat u een vergoeding krijgt in de vorm van smartegeld, voor de vele extra kosten die dit leed met zich meebrengt. Hoe sneller u na het voorval een advocaat voor smartegeld inschakelt, hoe gemakkelijker het verkrijgen van bewijsstukken is.

Wanneer hulp bij smartengeld

Volgens de wetgeving in Nederland, artikel 6:106 BW, heeft iedereen recht op een vergoeding voor immateriŽle schade. ImmateriŽle schade die is ontstaan door toedoen van derden. Dit wil zeggen buiten uw eigen schuld om. Deze vergoeding in de vorm van smartegeld wordt in de volgende gevallen door de wet toegekend:

  • Indien er door het voorval vermogenschade ontstaan is, heeft het slachtoffer recht op een naar alle redelijkheid vastgestelde schadevergoeding.
  • Indien de persoon die aansprakelijk is gesteld voor de gebeurtenis, de bedoeling heeft gehad letsel toe te brengen.
  • Indien er lichamelijk of psychisch letsel is opgelopen, waardoor de benadeelde veel dingen die bij zijn/haar leven horen niet meer kan doen.
  • Indien het slachtoffer is aangetast in zijn/haar goede naam of eer of op een andere manier in zijn/haar persoon is aangetast.
  • Indien de nagedachtenis van een overledene is aangetast.

Wie helpt bij smartengeld

Voor het eisen van smartengeld, is het van groot belang dat u naar de juiste hulpverlener heenstapt. Een goede hulpverlener vindt u door een specialist voor uw geval te zoeken en de referenties na te trekken. Hiervoor kunt u prima op internet terecht. Het beste is een advocaat voor letselschade. Deze advocaten zijn veelal gespecialiseerd in specifieke gevallen. Heeft u bijvoorbeeld schade ondervonden door een verkeersongeval, neem dan een letselschade advocaat die hierin gespecialiseerd is.

Hoe werkt hulp bij smartegeld

Indien u hulp inroept voor het eisen van smartegeld, zal er eerst een gesprek plaats vinden. Dit kan eventueel ook bij u thuis. Tijdens dit gesprek zal duidelijk worden wie er aansprakelijk is en of u volgens de expert in aanmerking kunt komen voor smartengeld. Is een en ander duidelijk geworden, dan zal de advocaat contact leggen met de tegenpartij en deze aansprakelijk stellen voor uw leed. Vervolgens zal uw advocaat trachten alle bewijsstukken die in uw voordeel spreken boven water te krijgen.

Wat kost deze hulp?

Het eerste gesprek op het advocatenkantoor wordt ook wel het intake gesprek genoemd en is veelal gratis. Tijdens dit gesprek wordt u duidelijk gemaakt of u eventueel recht heeft op smartengeld. Is dit het geval en wordt u in het gelijk gesteld, dan zijn meestal alle kosten die voor een advocaat gemaakt worden voor de tegenpartij. Bij winst kost het dus niets. Wint u de zaak echter niet, dan zult u zelf voor alle kosten op moeten draaien. Deze kosten zijn per advocatenkantoor verschillend. Bij de een is dat een vast tarief en bij de ander gaat het naar procenten van het smartegeld.