Letselschade

Wat is letselschade

Letselschade is schade aan het menselijk lichaam die ontstaat bij een ongeluk of ongeval. Deze schade kan zowel lichamelijk als geestlijk zijn en het kan hierbij gaan om een verkeersongeval of een bedrijfsongeval. Ook een ongeval tijdens het sporten of tijdens het klussen kan leiden tot letselschade. Wanneer u in Nederland last heeft van letselschade dan heeft u vaak recht op een vergoeding wanneer een ander hiervoor aansprakelijk is. Er zijn binnen de advocatuur genoeg advocaten die zich bezig houden met letselschade. Hiervan zijn de meeste advocaten aangesloten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten, de LSA. Hiervan kunt u dus gebruik maken wanneer u zelf een keer in aanraking komt met letselschade. Vaak worden deze letselschade advocaten overigens bijgestaan door medisch adviseurs of andere medisch deskundigen.

Soorten letselschade

Er zijn verschillende soorten letselschade. Zo kan men bijvoorbeeld de capaciteit om arbeid te verrichten verliezen waardoor men niet meer in staat is om een inkomen te verwerven. Wanneer dit het geval is dan wordt er vaak gekeken naar het verdienvermogen in het algemeen. Er zijn speciale rekenbureaus voor dit soort situaties die ingeschakeld kunnen worden om de schade te berekenen die hierbij optreedt. Hierbij wordt er rekening gehouden met verschillende factoren zoals daar zijn:

  • Pensioen
  • Sterftekanscorrectie
  • Recht op promotie
  • Loonsverhoging

Ook wordt er rekening gehouden met pensioenschade en de eventuele studievertraging door het letsel. Daarnaast wordt er gekeken naar de ziektekosten zoals de kosten van opname in het ziekenhuis en voor de verpleging zelf. Ook de kosten van buitenrechtelijke rechtsbijstand komt aan de orde alsmede het smartengeld of immateriele schade.

Speciale bureaus voor letselschade

Er zijn in Nederland speciale bureaus beschikbaar voor het geven van adviezen over, en het verhalen van letselschade. Hierbij komen de kosten die deze bureaus maken voor de rekening van de aansprakelijke verzekeraar. Er zijn zelfs enkele van deze bureaus die werken volgens het no cure no pay principe wat inhoudt dat u hen alleen hoeft te betalen wanneer de zaak succesvol wordt afgerond. Let hierbij overigens op dat u geen gebruik maakt van een no cure no pay bureau wanneer bij voorbaat al zeker is dat de tegenpartij volledig aansprakelijk kan worden gesteld. In dit geval ontvangt het bureau namelijk een dubbele betaling aangezien de schade in dit geval ook door de tegenpartij wordt vergoed.