Loonschade

Loonschade

Ook de werkgever lijdt schade als zijn werknemer uitvalt. Die schade, die we loonschade noemen, kan in rekening worden gebracht aan de tegenpartij. Ook voor de werkgever geldt dat als de werknemer als zwakkere verkeersdeelnemer (voetganger of fietser) met een motorvoertuig geconfronteerd werd, de (loon)schade al dan niet gedeeltelijk vergoed kan worden. Dat kan ook het geval zijn bij persoonschade.

De Haan Advocaten kan de werkgever daarin bijstaan tegen een bescheiden vergoeding, die hoogstens vijftien procent van de loonschade bedraagt. De haan is een advocaat in Leeuwarden.