Personenschade | Advocaat voor letselschade

Personenschade

Is het slachtoffer overleden, dan kunnen de nabestaanden vergoeding van onder andere de kosten van gederfd levensonderhoud van tegenpartij vorderen. We spreken dan van overlijdensschade.

Als het slachtoffer gewond is, spreken we van letselschade. Die kan uit allerlei onderdelen bestaan. Enkele daarvan:

  • verminderde inkomsten, zoals niet volledig doorbetaald loon, gemiste overwerkvergoeding, gemiste promotie;
  • studievertraging (meer les-/collegegelden; latere toetreding tot de arbeidsmarkt);
  • kosten van medische behandeling (de zorgverzekeraar vergoedt niet altijd alles);
  • kosten van huishoudelijke hulp en verzorging;
  • kosten tijdens ziekenhuisopname;
  • smartengeld (de vergoeding voor pijn, beperkingen enzovoort).

Overlijdens- en letselschade vormen de personenschade.

Lees ook meer op medische-fouten.startpagina.nl.