Smartengeld eisen

Wanneer smartengeld

Smartengeld is een schadevergoeding voor letsel op welke wijze dan ook. Dit kan gaan om fysiek letsel, waardoor het niet meer mogelijk is dezelfde dingen te doen die u altijd gewend was om te doen. Dit kan echter ook letsel zijn van psychische aard, zoals een trauma.

Het leven is dus niet meer zoals het was en in veel gevallen wordt dat ook niet meer zo. Het smartengeld is dan bedoeld als financiŽle compensatie. Natuurlijk is dusdanig letsel niet werkelijk te compenseren, maar het smartengeld zorgt er in ieder geval voor, dat u niet ook nog financiŽle zorgen hoeft te hebben. Het smartengeld gaat echter buiten medische kosten en medische behandeling van het letsel om.

Het eisen van smartengeld hoort bij een andere procedure thuis, dan de schadevergoeding op zich. Het leed waarvoor smartengeld gevraagd wordt, is namelijk niet op het eerste oog te zien.

Hoe hoog is de smartengeld vergoeding

Eist u smartengeld, dan moet u de ernst en de aard van de klacht zien aan te tonen. Dit is de regel omdat smartengeld een soort schadepost is. Er zijn dus geen vaste bedragen voor smartengeld en het vereist veel onderzoek om de hoogte van het smartengeld vast te kunnen stellen. Factoren die gecontroleerd worden en hierbij een rol spelen zijn: de beperkingen, de leeftijd, het aantal operaties, de arbeidsongeschiktheid, hobbyís en welke toekomstige consequenties er zijn. Het is van groot belang dat u de klachten die u heeft, meld bij uw huisarts en eventuele specialisten. Dit is van belang voor het onderzoek. Om smartengeld te krijgen moeten er namelijk tal van bewijsstukken worden overlegd, die alleen verkregen kunnen worden door inlichtingen in te winnen bij het ziekenhuis, de huisarts, de werkgever en vele andere zaken die met uw privť leven te maken hebben.

Bestaat er smartengeld voor nabestaanden

Hoewel smartengeld een vergoeding voor leed is, wordt er helaas nog steeds geen smartengeld aan nabestaanden uitgekeerd. Met smartengeld voor nabestaande wordt gedoeld op affectieschade, wat een juridische term is voor verdriet om kwetsing of verlies van een dierbare. Doordat de rechtbank regelmatig smartengeld voor nabestaanden afwijst, is er vaak onvrede en wordt er over onrechtvaardigheid gesproken. Vooral omdat ook nabestaanden vaak door dergelijke ingrijpende gebeurtenissen, hun leven maar moeilijk weer op kunnen pakken en er veel emotionele en psychische schade is.

Is er vergoeding voor shockschade

Shockschade is een vorm van letsel waar smartengeld voor gevraagd kan worden. Datzelfde geld voor een post traumatische stress stoornis(PTSS). Zowel shockschade als PTSS, zijn letsels waarvoor vorderingsrecht tegen de veroorzakende partij bestaat. Deze letsels dienen net als bij lichamelijk letsel aangetoond te worden aan de hand van rapporten van medici, psychiaters, psychologen, etc. Er kan sprake zijn van shock of schrikschade indien u een ernstig ongeval heeft zien gebeuren of indien u kort na een ernstig ongeval aankomt en geconfronteerd wordt met de gevolgen.

Welke soort verzekering heb ik

Het is belangrijk dat u weet welke verzekeringen u heeft en welke dekking zij geven. De basisverzekeringen voor de uivaart en de aflossing van diverse kosten zoals een hypotheek zijn meestal wel aanwezig. Informeer eens goed of u tevens verzekerd bent voor rechtsbijstand. Indien u een advocaat inhuurt om bijvoorbeeld smartengeld te eisen, zijn hier kosten aan verbonden. Wordt het smartengeld toegekend, dan kan de advocaat hier ook meestal van betaald worden. Verliest u echter de zaak, dan is het wel prettig dat u een goede verzekering hebt die ook de rechtsbijstand dekt.