Verkeersongeluk

Hoe ingrijpend is een verkeersongeval

Een verkeersongeval kan zeer ingrijpend zijn. Vaak is er niet alleen materiële schade, maar ook lichamelijke schade. Doordat een verkeersongeval geheel onverwachts gebeurd, is er veelal ook geestelijke schade in de vorm van een shock of een trauma.

Doordat de meeste aandacht bij een verkeersongeval begrijpelijke wijze naar de slachtoffers gaat, die er zichtbaar het ergste aan toe zijn, worden de slachtoffers die het verkeersongeval veroorzaakt hebben en zichtbaar geen letsel hebben vaak vergeten. De veroorzaker van een verkeersongeval hoeft echter niet altijd de schuldige te zijn. Veel mensen voelen zich na een verkeersongeluk schuldig en machteloos.

Bij een verkeersongeval zijn dus in principe alleen maar slachtoffers. Omdat er na een verkeersongeval veel geregeld moet worden, is het van groot belang, dat u een goede advocaat inhuurt. Er zijn namelijk tal van letselschade advocaten, die gespecialiseerd zijn op het gebied van verkeersongevallen.

Wat te doen bij letselschade

Indien u gewond raakt bij een verkeersongeval, wordt dat letselschade genoemd. Met letselschade wordt niet alleen lichamelijke schade bedoeld, maar tevens geestelijke schade. Vooral bij een ernstig verkeersongeval kan uw leven compleet op zijn kop staan. Indien u naar het ziekenhuis wordt overgebracht, zult u zich al gaan afvragen hoe thuis alles verder gaat en emotioneel zult u ook helemaal van slag zijn. Verwerking van een ongeval kost veel tijd en vereist de nodige steun. Meestal lukt het om met steun van familie en vrienden het ongeval te verwerken, soms is hier echter extra hulp nodig. Zorgt u of uw familie voor een letselschade advocaat, dan heeft u niet alleen hulp voor een schadevergoeding, maar letselschade advocaten kunnen ook voor professionele hulp bij verwerking regelen. Veel vragen waar u geen antwoord op heeft, zullen voor een letselschade advocaat geen probleem zijn.

Welke behandeling bij letselschade

Bent u slachtoffer van een verkeersongeval, dan kunt u in veel gevallen in aanmerking komen voor schade vergoeding. Is dit het geval, dan zal de schade geregeld moeten worden. Deze schadebehandeling is veelal een ingewikkelde procedure. U krijgt namelijk te maken met meerdere personen, zoals uw belangenbehartiger(uw letselschade advocaat) en de aansprakelijkheidsverzekeraar. Om te voorkomen dat uw schade behandeling veel problemen oplevert en moeizaam verloopt, is de “gedragscode behandeling letselschade” ontwikkeld. Deze gedragscode geeft voor alle partijen de spelregels aan.

Welke vergoedingen zijn mogelijk

Uw belangenbehartiger en verzekeraar zullen samen met u gaan zoeken naar de best passende oplossing. Blijkt dat u recht heeft op volledige schadevergoeding, dan zal deze schadevergoeding voor het grootste gedeelte uit geld bestaan. Schadevergoeding kan echter ook uit andere middelen bestaan zoals:
*Ondersteuning om uw leven weer nieuw in te richten.
*Hulp bij het re-integreren naar een nieuwe werkplek.
*De woning of werkruimte aanpassen.

Letselschade voor nabestaanden

Indien uw levenspartner of naast familielid bij een verkeersongeval om het leven komt, is dat een grote schok. De grond zal letterlijk onder uw voeten wegzakken en het leed is op dat moment niet te overzien. Omdat u zich niet op zijn/haar overlijden bij het verkeersongeval heeft kunnen voorbereiden, kan dit grote emotionele problemen geven. Daarbij komt dat er ook nog eens veel zaken geregeld moeten worden. Ingewikkelde zaken die vaak moeilijk op te brengen zijn. Om deze zaken goed te regelen, is het van belang dat u een goede belangenbehartiger inschakelt, in de vorm van een letselschade advocaat.